Europa od samego początku
"Jak właściwie funkcjonuje przedszkole na Litwie lub w Danii?

W jaki sposób mogę wymieniać się doświadczeniami z nauczycielami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z innych krajów?

Jak można wykorzystać temat Europy, a także jej różnor-odność oraz wielojęzyczność w pracy przedszkolnej?

Jak znajdę przedszkole partnerskie z innego państwa Uni Europejskiej, aby wspólnie organizować ciekawe projekty?
Celem europejskiego projektu "eva- Europa von Anfang an", (Europa od samego początku) jest kształcenie oraz wspieranie nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego a w szczególności: W celu wspierania projektu, stworzono sieć koordynatorek z pięciu państw europejskich.

Aby uzyskać informacje na temat projektu: "Europa w przed-szkolu", prosimy o kontakt z naszymi koordynatorkami:

Margarethe Wysdak i Renate Küchenhoff
Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia
Pro Liberis Silesiae w Raszowej.
pro_liberis_silesiae@onet.eu